Årsmöte

Spirrklubben kallar till årsmöte söndagen 29 mars klockan 14.00.
Platsen är GAISgården, Gamla Boråsvägen 75, 412 76 Göteborg.
Motioner skall vara inkomna till föreningen den 22 mars.
Motionerna skickas till epost info@spirr.se

Medlem (0-14år) och stödmedlem (vuxen) i Spirrklubben blir du enkelt på http://www.spirr.se/bli-medlem